OHUTEGUR: Liikuvad masinaosad

OHUTEGUR: Liikuvad masinaosad KONTROLL-LOEND nr 3

A-osa: Kas töökohas esineb nimetatud ohutegur?

JAH – kui te olete märkinud loendis vähemalt ühe küsimuse vastuseks märgiga ˜ tähistatud variandi

Pidage meeles, et loend ei sisalda ohuteguri ilmnemise kõiki võimalikke juhte.

Küsimus

JAH

EI

Kas masinatel on ohtlikke liikuvaid osi (sealhulgas tarvikuid), millel puuduvad kaitseseadised?

˜

š

Kas masina kaitseseadistest piisab, et takistada töötaja kämbla, käsivarre või muu kehaosa kokkupuutumist ohtliku liikuva osaga?

š

˜

Kas kõik masina kaitseseadised on korralikult kinnitatud ja raskesti eemaldatavad?

š

˜

Kas masina liikuva osa vastu võib sattuda mõni ese?

˜

š

Kas kaitseseadised muudavad masinaga töötamise ebamugavamaks või keerukamaks?

˜

š

Kas masinat saab määrida või õlitada kaitseseadiseid eemaldamata?

š

˜

Kas kaitseseadiseid saab eemaldada masina ohtlikku liikumist peatamata?

˜

š

Kas töökohas on kaitseta hammas-, keti-, rihma- või hoorattaid?

˜

š

Kas töökohas on kaitseta rihm- või kettülekandega seadmeid?

˜

š

Kas töökohas on kaitseta seadekruvisid, liistusooni, seadevõrusid jms?

˜

š

Kas masina käitaja ulatub kergesti toitelülititeni?

š

˜

Kas mitme käitaja jaoks on ühed juhtimisseadised?

˜

š


B-OSA:

Näited riski vähendamiseks kasutatavate ennetusmeetmete kohta

Hoolitsege selle eest, et masinaid kasutaksid vastava väljaõppe saanud ja selleks volitatud töötajad.

Hoolitsege selle eest, et kõik vajalikud kaitseseadised oleksid paigaldatud ja töökorras.

Kasutage plakateid ja silte, et töötajatele meelde tuletada kaitseseadiste kasutamise vajadust.

Kontrollige enne iga masina käivitamist, et kõik vajalikud kaitseseadised oleksid oma kohal.

Hoolitsege selle eest, et masinate ümbrus oleks puhas ja korras ning et seal ei leiduks segavaid esemeid.

Hoolitsege selle eest, et töötajatel oleks piisavalt ruumi vabalt liikumiseks.

Varustage töötajad vajalike isikukaitsevahenditega.

Tagage masinate ja nende ümbruse piisav valgustatus.

Rikkis seadmete juhusliku käivitamise vältimiseks võtke kasutusele selgesti mõistetav teavitamissüsteem.

Tagage masinate hooldus ja rikete kiire parandamine.

Hoolitsege selle eest, et masina liikuvate osade ja masina lähedal olevate kinnisesemete vahel oleks piisavalt ruumi.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License