OHUTEGUR: Sõidukid ja liikuvad masinad

OHUTEGUR: Sõidukid ja liikuvad masinad KONTROLL-LOEND nr 2

A-osa: Kas töökohas esineb nimetatud ohutegur?

JAH – kui te olete märkinud loendis vähemalt ühe küsimuse vastuseks märgiga ˜ tähistatud variandi

Pidage meeles, et loend ei sisalda ohuteguri ilmnemise kõiki võimalikke juhte.

Küsimus

JAH

EI

Kas peale- ja mahalaadimiseks kasutatavaid transpordi- või töövahendeid (näiteks sõidukeid, tõstukeid, tõsteplatvorme) koormatakse mõnikord üle?

˜

š

Kas transporditeed on takistusteta?

š

˜

Kas transpordivahendeid kasutavad mõnikord selleks volitamata isikud?

˜

š

Kas koormad on alati nõuetekohaselt kinnitatud?

š

˜

Kas suur koorem piirab mõnikord juhi vaatevälja?

˜

š

B-OSA:

Näited riski vähendamiseks kasutatavate ennetusmeetmete kohta

Hoolitsege selle eest, et transpordivahendid oleks konkreetse töö jaoks sobivad.

Kasutage asjakohaseid sertifitseeritud töövahendeid.

Kasutage töövahendeid vastavalt tootja ettekirjutustele ja kasutusjuhendile.

Tehke töövahenditele regulaarset tehnilist kontrolli.

Hoolitsege selle eest, et transporditeed oleks korralikult tähistatud ja et neid hoitaks vabana.

Hoolitsege selle eest, et transporditeed oleks piisavalt laiad ja et seal poleks halva nähtavusega kohti.

Hoolitsege selle eest, et koormad oleks nõuetekohaselt paigutatud ja kinnitatud.

Tagage töötajate piisav väljaõpe.

Hoolitsege selle eest, et iseliikuvad transpordivahendid oleks varustatud seadistega, mis takistavad nende juhuslikku käivitumist.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License