OHUTEGUR: Ebatasased või libedad pinnad

OHUTEGUR: Ebatasased või libedad pinnad KONTROLL-LOEND NR 1

A-osa: Kas töökohas esineb nimetatud ohutegur?

JAH – kui te olete märkinud loendis vähemalt ühe küsimuse vastuseks märgiga ˜ tähistatud variandi

Pidage meeles, et loend ei sisalda ohuteguri ilmnemise kõiki võimalikke juhte.

Küsimus

JAH

EI

Kas põrandad on kohati ebatasased, halvasti viimistletud, kas seal esineb auke, loike jms?

˜

š

Kas põrandad on mõnikord libedad, näiteks pärast pesemist, vedelike (näiteks õli), vihmavee või pori põrandale sattumise tõttu, või tolmused tööprotsessi tõttu?

˜

š

Kas põrand on kohati ebatasane, näiteks lävede tõttu?

˜

š

Kas põrandal on kaableid?

˜

š

Kas töötajad võivad ebasobivate jalatsite tõttu libastuda?

˜

š

Kas põrandaid hoitakse puhtana?

š

˜

Kas tööpiirkonnas on mingeid takistusi või esemeid (v.a need, mida ei saa eemaldada)?

˜

š

Kas eemaldamatud takistused on tähistatud?

š

˜

Kas kõik liikumisteed on piisaval moel tähistatud?

š

˜

Kas põrandad ja liikumisteed on piisavalt valgustatud?

š

˜


B-OSA:

Näited riski vähendamiseks kasutatavate ennetusmeetmete kohta

Valige põrandakattematerjali hoolikalt, eriti kui on tõenäoline, et põrand saab töö käigus märjaks või tolmuseks; hoidke põrandapinnad kuivad.

Vajaduse korral töödelge libedaid pindu keemiliselt; kasutage sobivaid puhastusmeetodeid.

Tagage põrandate ja liikumisteede regulaarne kontroll.

Kõrvaldage augud, praod, kulunud vaibad või matid, hoidke põrandad ja liikumisteed takistustest vabad.

Eemaldage läved või piirake nende kõrgust; muutke läved nähtavamaks.

Varustage töötajad sobivate jalatsitega.

Tagage põrandate ja liikumisteede piisav tähistamine.

Tagage põrandate ja liikumisteede piisav valgustatus.

Paigutage seadmed nii, et kaablid ei satuks töötajate käiguteedele; kinnitage kaablid korralikult katete alla.

Kasutage põrandatel ja liikumisteedel libisemist takistavaid ja kergesti puhastatavaid materjale.

Tagage vedelike äravool põrandatelt ja liikumisteedelt.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License