OHUTEGUR: Vibratsioon

OHUTEGUR: Vibratsioon

A-osa:   Kas töökohas esineb nimetatud ohutegur?                                                            

JAH – kui te olete märkinud loendis vähemalt ühe küsimuse vastuseks märgiga ˜ tähistatud variandi

Pidage meeles, et loend ei sisalda ohuteguri ilmnemise kõiki võimalikke juhte.

Küsimus

JAH

 

EI

 

Kas tööd tehakse (tihti või pikema aja jooksul) tingimustes, kus istudes või seistes on vibratsioon selgelt tunda?

˜

š

Kas töötamisel kasutatakse (tihti või pikema aja jooksul) vibratsiooni tekitavaid elektrilisi käsitööriistu ja seadmeid?

˜

š

B-OSA:

Näited riski vähendamiseks kasutatavate ennetusmeetmete kohta

       Määrake kindlaks iga töötaja vibratsiooniga kokkupuutumise ulatus; kontrollige selle vastavust eeskirjades sätestatud piirnormidele.

       Isoleerige töökoht (istmed, pinnad) vibratsioonist.

       Vältige vibratsiooni tekitavaid seadmeid ja töövahendeid.

       Lühendage vibratsiooni tekitavate seadmetega töötamise aega.

       Kasutage õigeid tööriistu (isoleeritud või vibratsiooni vähendava käepidemega) ja hoolitsege selle eest, et neid korralikult hooldataks.

       Järgige seadmete ja tööriistade kasutusjuhendit.

       Tagage vajalik väljaõpe ja teave.

       Kaitseks kohtvibratsiooni eest varustage töötajad kaitsekinnastega.

       Hoolitsege selle eest, et kaitsekindaid kasutataks ja et neid korralikult hooldataks.

       Hoidke töökoht soe, eriti tähtis on käte soojana hoidmine; tehke käeharjutusi.

       Varustage töötajad kaitserõivastega, mis hoiavad sooja ja kaitsevad niiskuse eest.

       Korraldage regulaarseid tervisekontrolle.

 


 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License