Töö- ja elektriohutus

Ettevõttes kehtivad tööohutusnõuded:

  • Üldised tööohutusnõuded
  • Tuleohutusnõuded
  • Esmaabijuhend
  • Töökohtade ja masinate-seadmete ohutusjuhendid
  • Kemikaalide ohutuskaardid

 

Üldised tööohutusnõuded

  • Tutvustatakse töötaja tööleasumisel (ka praktikandi)
  • Juhendamist korratakse kui ohutusnõuded muutuvad
  • Sageli sisaldavad osaliselt ka elektriohutus- ja esmaabinõudeid

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License