Tihedus (Bulk)

(SCAN P 7:75)

Tihedus on mass mahuühiku kohta (näiteks 1m3 kohta);

  •   paberi puhul arvutatakse see pinnakaalu ja virna paksuse põhjal
  •   kartongi puhul pinnakaalu ja üksiku lehe paksuse põhjal.

                         Pinnakaal g/m2 x 1000

Tihedus kg/m3= _________________    

                        paksus μm-des

N: 1m3 pliid kaalub oluliselt rohkem kui 1m3 puuvilla


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License