Purunemistugevus


Mõõtmiseks asetatakse paber paberipinna suhtes vertikaalselt surve alla ja mõõdetakse jõud, mille puhul paber surve all puruneb.

Tõmbe-, rebimis ja purunemistugevust mõjutab paberi pinnakaal ning neid tähistatakse sageli indeksiga, mille juures võetakse pinnakaal ka arvesse. Erinevate pinnakaaludega paberid on seega omavahel võrreldavad.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License