Paberi kvaliteedisertifikaadid

Peale paberite tehniliste näitajate mängivad teinekord rolli ka erinevad sertifikaadid. Sertifikaadid on tõestusdokumendid, mis tõestavad toote kas mingeid standarditele vastavaid omadusi või päritolu.

Levinumad sertifikaadid, mida paberite kohta küsitakse on:

 • ISO 9001 - kvaliteedi juhtimissüsteemid. Juhtimise mudel kindlustamaks kvaliteetset tootmist, arendust, teenindust ja paigaldamist.
 • ISO 14001-loodusressurside juhtimissüsteem. Tagab loodust säästva tootmise.
 • ISO 9706 - informatsioon ja dokumenteerimine- Paberid dokumenteerimiseks. Seab nõuded säilitatavusele.
 • ISO 11798 - informatsioon ja dokumentatsioon - Säilitatavus ja vastupidavus informatsiooni kirjutamisel, trükkimisel ja kopeerimisel paberile - Nõuded ja testi meetodid.
 • CRM - päritolumaa sertifikaat ehk kauba saateleht
 • Sertifikaadid tõestamaks materjali kasutamiskõlblikust toiduainetetööstusele. Mitmeid erinevaid standardeid, mis määratlevad nõuded paberitele ja paberitoodetele, mida kasutatakse või soovitakse kasutada toiduainete pakendamisel või mõneks muuks sarnaseks otstarbeks.
 • EN 71-3-standard, mis esitab nõuded materjalidele, mida kasutatakse mänguasjade tootmisel.
 • FSC sertifitseeritud paberid omavad:

FSC sertifikaat = Forest Stewardship Counsil e. Metsahoolekogu e. Säästva Metsamajanduse Nõukogu nõuete järgi sertifitseeritud tarneahela sertifikaati.

FSC tarneahela kontrollsüsteem ning vastav dokumentatsioon võimaldavad jälgida sertifitseeritud materjali liikumist - metsa kasvamisest paberi müügi- või trükkimiseni.

FSC sertifikaadiga paberist tootele on õigus panna FSC logo, mis kinnitab, et trükise valmistamiseks kasutatud paber on varutud metsa ökosüsteemi kahjustamatakõik trükise valmimise protsessis osalenud ahelad omavad FSC sertifikaati. ning

FSC tootmine peab olema

 • Hea keskkonnale:
  • ei mingit lageraiet,
  • ei mingeid keemilis-sünteetiliste abiainete kasutust metsas,
  • säilib bioloogiline mitmekesisus.
 • Hea inimestele:
  • tagatakse ulatuslikud töötaja õigused,
  • töötervishoiu ja -ohutuse tagamine,
  • traditsiooniliste metsakasutusõiguste tunnustamine.
 • Hea ettevõttele:
  • metsasaaduste tõhus ning ohutu kasutamine,
  • keskpikkadele ja pikaajalistele plaanidele rajatud metsamajandus,
  • võimalikult suure tootevaliku edendamine.

 

FSC-le Analoogsed sertifikaadid on veel:
PEFC - The Pan-European Forest Certification Scheme
FFCS - The Finnish Forest Certification System
FSC - Certification by the Forest Stewardship Council
SFISM - The Sustainable Forestry Initiative of the American Forest & Paper Association
CSA Z809 - Forestry certification criteria of the Canadian Standards Association Program for Sustainable Forest Management.

Veel üks avalikkuse huviobjekt on olnud tselluloosi pleegitamine. Täpsemini oli rahvusvaheliselt väga aktuaalne teema aastatel 1990-1992, kui tselluloosi pleegitamisel (valgendamisel) oli üle mindud kloorilt teistele loodusele mitte kahjulikele ainetele.

Tänapäeval kõik tuntud tootjad enam kloori ei kasuta kuna kloor on kahjulik. Paberi tootmisel kasutatakse kas TCF (totally chlorine free) või ECF (elemental chlorine free) tselluloosi. Vastav tähis on paberi nime juures ka märgitud.

Mõlema paberimassi valgendamiseks kasutatakse kas hapnikku, peroksiide, leeliseid ja vahel ka osooni. ECF -s kasutatakse lisaks veel ka kloordioksiidi. See annab paberile väga kõrge ja stabiilse valgesuse ning tugevuse.

 

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License