Trükivärvid

Trükiste kvaliteet oleneb suuresti trükivärvide kvaliteedist ja õigest kasutamisest.

Trükivärv peab vastama erinevatele nõuetele, mis suuresti tulenevad kasutatavast trükitehnoloogiast (erinevad nõuded siiditrükis kasutatavatele värvidele ja offset-trükiks sobivatele).

Kõik trükivärvid peavad:

  • vastama trükitava pinna vajadustele
  • vastama trükimeetodile
  • vastama trükimasina kiirusele
  • olema valguse-, happe- ja veekindlad
  • hästi segunema samatüübiliste värvidega

Trükivärvide koostised ja trükivärvide omadused on keerukad kuid seisnevad lihtsas protsessis - erinevate toormaterjalide omavahelises segamises koostiseks, mis tagavaks erinevate füüsikaliste ja keemiliste protsesside toimumise kuumuse kaasmõjul.

Erinevate omadustega värve on väga suurel hulgal.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License