Trükiplaadid

Trükiplaadi omadused peavad võimaldama:

o värvi edasi kanda

o värvi mitte külge võtta

o säilitada neid omadusi suurtel kiirustel ja suurte tiraazhide jooksul

o kasutada minimaalset hulka niisutusvedelikku

o kanda trükipind väga täpselt trükikummile edasi

See on võimalik peamiselt peenekiulise pinnaga plaatide puhul. Kiuline pind saadakse peaegu alati elektrolüüsi abil.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License