Õhu läbilaskvus ehk poorsus


Näitab kui palju õhku laseb paber läbi teatud rõhu korral.

Poorsus omab tähtsust näiteks järeltöötluses, samuti trükise värvide seisukohalt.

Mida poorsem paber, seda rohkem ta erinevaid aineid endasse imab.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License