CIE-valgesus

(SCAN-norm puudub)

Mõõdetakse spektrofotomeetri abil, kusjuures katseobjektil peegelduv valgus jaotatakse eri lainepikkusvahemikesse (mitmed eri värvid)  ja arvutatakse seejärel valgesuseks ümber vastavalt CIE võrrandile.

Arvatakse, et selle võrrandi järgi tehtud arvutus vastab kõige paremini inimsilma valgesuse tajumisele.

Kõrge väärtus tähendab kõrget valgesust.

Valgesus on puitu sisaldaval ja puiduvabal paberil erinev.

Näiteks töötlemata paberitel:

  • ISO heledus puitu sisaldaval paberil 66-73%
  • Puiduvabal paberil 83-88%

Kaetud ehk töödeldud paberisorte mõjutab töötlemiskihi enda valgesus.

Valgesus mõjutab paberi loetavust - liiga valge paber kurnab silmi ja häirib lugemist, kollakam paber säästab silmi rohkem.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License