COBB väärtus

Näitab paberi mittemärguvust (hüdrofoobsust). Paber pannakse 3 minutiks vette ja seejärel mõõdetakse kui palju ta vett on imanud.

COBB väärtus on oluline vee absorbeerumise korral.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License