Paberi kiusuund ja formaadid

Toote kvaliteeti mõjutab oluliselt paberi kiusuund.

Paberi kiusuund tekib paberi valmistamisel kus suurem osa kiududest suunduvad masina liikumise suunas.

Seega - paberi kiusuund on paberimasinast väljudes alati paberirulli pikisuunas.

Formaati lõigatud, tööstuslikult valmistatud paber on alati kas risti-või pikikiudu.

Käsitsi valmistatud paberil kiusuunda pole.

Kiusuuna kindlakstegemine

 

REBIMISTEST:

Paberit on kiusuunas kergem rebida

 

PAINUTAMISTEST:

Paber paindub kiusuunas kergemini

 

KÜÜNETEST:

Paber ei veni kiusuunas nii palju kui ristikiudu

 

NIISUTUSTEST:

Kui paber imeb endasse vett, siis kiud pikisuunas peaaegu ei paisugi, seevastu kiud ristisuunas paksenevad

ja sellepärast paber läheb rulli kiusuunaga ristisuunas

Paberil on piki- ja ristikiudu erinevad omadused. 

 

Paber on jäigem piki kiudusid, murdub rohkem ristikiudu, on tugevam tõmmates pikikiudu ning on vettimavam ristikiudu lõigatud servast. Kiusuuna mõju on seda suurem mida paksema paberiga on tegemist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paberit tarvitatakse trükiks kas rullist või formaati lõigatuna.

Kõige tavalisemad mõõdud, millesse paber lõigatakse on A-formaadid ehk DIN-formaadid.

Lähtesuuruseks on paber suurusega 1m2 ehk 841 x 1189 mm.

Edasi läheb arvestus nii:

  • Pool A0-st = A1
  • Pool A1-st = A2
  • Pool A2-st = A3
  • Pool A3-st = A4
  • Jne.
  •  

Paberipakil on kirjas LG (Long Grain) või SG (Short Grain)

Pakil on nool joonistatud kiu suunas

Alla joonitud on paberirulli laius, millest poognad on lõigatud. Kiusuund on paralleelne selle mõõduga, mis ei ole alla joonitud. Näiteks 70 x 100 = long grain 70 x 100 = short grain

DIN 19306-1 standardi järgi tuleb poogna formaati kirjutades rulli laius kõigepealt.

Näiteks  61 x 86 = long grain, 86 x 61 = short grain. Kiusuund on seega paralleelne viimasena nimetatud formaadi mõõduga

Formaadid (lühem x pikem serv, mm)

 

Seeriaformaadid moodustavad tervikliku süsteemi, kus A-seeria on baasseeria ning B-, C-, D-, E-, F- ja G-seeria on A-seeria abiseeriad. A-, B- ja C-seeriad on kinnitatud ISO soovitustes, seetõttu nimetatakse neid koos ISO-formaatideks. D- ja F-seeriad pole seni praktikas kasutust leidnud.

 

A-seeria baasformaat A0=1m2. Selle pindala ja lehe mõõtude suhte 1:√2 põhjal saadakse leht mõõtudega 841x1189 mm.

Muud baasformaadid on välja arvutatud A-seeria põhjal. Vastavad seeriad saadakse poolituspõhimõtte rakendamise teel. See tähendab, et seeria kahe üksteisele järgneva formaadi puhul saadakse väiksem formaat suurema poolitamise teel paralleelselt selle lühema servaga.

 

 A-formaat 

E-formaat

C-formaat

G-formaat

B-formaat

0

 841x1189

 879x1241

 917x1297

 958x1354

 1000x1414

1

 594x841

 620x879

 648x917

 677x958

 707x1000

2

 420x594

 440x620

 458x648

 479x677

 500x707

3

 297x420

 310x440

 324x458

 338x479

 353x500

4

 210x297

 220x310

 229x324

 239x338

 250x353

5

 148x210

 155x220

 162x229

 169x239

 176x250

6

 105x148

 110x155

 114x162

 119x169

 125x176

7

 74x105

 78x110

 81x114

 84x119

 88x125

8

 52x74

 55x78

 57x81

 59x84

 62x88

9

 37x52

 39x55

 40x57

 42x59

 44x62

10

 26x37

 27x39

 28x40

 29x42

 31x44

11

 18x26

 19x27

 20x28

 21x29

 22x31

12

 13x18

 13x19

 14x20

 14x21

 15x22

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License