Materjaliõpetus

 

Õppekursuse eesmärk on anda trükieriala õpilastele teadmised trükitootmises kasutatavatest materjalidest.

E-õppekursusest saavad õpilased ca 50% materjaliõpetuse kursuse läbimiseks vajalikust infost. Ülejäänud 50% saavad nad kontakttundidest, tutvumisest materjalide näidistega ning trükilabori praktikatundidest. Kontakttundides annab õpetaja ka ülesanded,  selgitusi e-kursuse materjalide kohta ning kontrollib õpilaste teadmisi.

 

Lea Kimber-Kaarma

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License