Z-jõud


Z- tugevus nimetatakse ka delamineerimistugevuseks.

See on jõud, mille puhul kaks omavahel ühendatud kartongi vm materjalikihti, teineteise küljest lahti tulevad.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License