Kasutatud kirjandus

Materjaliõpetuse kursuse koostamisel kasutatud kirjandus:

  •   Rõuk, Olle. Heidelberg. Materjaliõpetuse slaidid, 2010
  •   Puidumass ja paber.
  •   The Print and Production Manual. Pira International Ltd, 2005
  •   World of Print Media. Heidelberg, 2004
  •   Papyrus AS üldinfo. 2010
  •   Wikipedia. 2010
  •   Riverside Group.2010

 

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License