Tõmbetugevus

Tõmbetugevus on maksimaalne tõmbejõud mida paber suudab rebenemata taluda. Tõmbetugevus mõjutab paberi kiusuund -  see on suurem piki suunas ja väiksem ristisuunas.

Katsetingimused on täpselt määratletud. Tõmbetugevus antakse ühikutes kN/m/kg.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License