Turva-, evakuatsiooni- ja paanikavältimisvalgustus

Turvavalgustus peab võimaldama üldvalgustuse rikke korral inimestel lahkuda ohustatud kohast, enne lahkumist ohtlikud protsessid lõpetada või peatada ning tulekustutus- ja päästetöid teha.

Turvavalgustus kasutusala järgi liigitatakse: evakuatsiooni-, paanikavältimis- ja riskialavalgustus.

 

Evakuatsioonivalgustus on turvavalgustus, mis on ette nähtud ohtu sattunud inimeste poolt evakuatsioonitee ja sellel paiknevate tuletõrje- ja päästevahendite ning esmaabipunktide kiireks leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks.

 

Paanikavältimisvalgustus on paanika ärahoidmiseks ette nähtud turvavalgustus. Paanikavältimisvalgustus peab võimaldama inimesel jõuda kohta, kus evakuatsioonitee on nähtav.

 

Riskialavalgustus on turvavalgustuse osa, mille ülesanne on  potentsiaalselt ohtlikus tegevuses või situatsioonis olevate inimeste ohutuse tagamine ning seadmete ja protsesside ohutu väljalülitamine.

 

Vaata täpsemalt: Riigitetaja (https://www.riigiteataja.ee/akt/83390 )