Suitsueemaldussüsteemid

Suitsueemaldussüsteem on kompleksne lahendus suitsu ja kuumuse väljajuhtimiseks põlengu alalt, et temperatuur ei tõuseks ja püsiks piisavalt kõrge suitsuta tsoon. Süsteemi eesmärk on hoida väljapääsud ja evakuatsiooniteed tulekahju korral suitsust vabad, tagada kustutus- ja päästetööde läbiviimine, vähendada omandile põhjustatavaid suitsukahjustusi, juhtida välja kuumustja seeläbi piirata tulekahju levimist ning vähendada põlemise eeldusi. Oma olemuselt võib suitsueemaldussüsteemi nimetada passiivseks kustutussüsteemiks.

Loomulik suitsueemaldus tagatakse tavaliselt hoone katusele või seinte ülaossa paigutatud suitsueemaldusluukidega, (vt.foto nr.3 CE-märgisega suitsueemaldusluugid ja (vt. joonis nr.43 Trepikoja suitsueemaldussüsteemid) keerulisemate hoonete puhul sundventilatsiooni abil. (vt. joonis nr. 44 Kortermaja suitsueemaldussüsteem).

 

 

Joonis nr.43 Trepikoja suitsueemaldussüsteemid [14]

 

Foto nr.3 CE-märgisega suitsueemaldusluugid [15]

 

 

Suitsuärastusluugid toimivad automaatse päästikumehhanismi abil. Avanemine võib toimuda elektriliselt, gaasi abil või vedrumehhanismiga. Tuletõrje peab saama juhtida suitsuärastusluukide avanemist erilise nupu- või muu avamissüsteemi abil. Joonisel nr.44 "Kortermaja suitsueemaldussüsteem koos evakuatsiooni ja tulekustutussüsteemidega" on projekteeritud tulekahju avastami-, suitsueemaldus- , tulekustutus- ja evakuatsioonisüsteem ühte süsteemi.

Joonis nr.44 Kortermaja suitsueemaldussüsteem koos evakuatsiooni ja tulekustutussüsteemidega [16]

Märkused:

· TKM- tehnilise korruse moodul,

· IKM- individuaalne korruse moodul,

· TJM- töötlemise ja juhtimise moodul,

· IKJM- indikatsiooni ja käsitsi juhitav moodul,

· VAM- vooluallika moodul,

· TK- tööstuskilp.