Hooneautomaatika süsteemid

Hooneautomaatika jaotatakse järgmisteks gruppideks:

  • Koduautomaatik, kus kasutatav seadmestik lülitub teatud seadmeid välja/sisse vastavalt ettemääratud programmile, võimaldab seadmete seadmete kaugjuhtimist ja teatud parameetrite reguleerimist sõltuvalt sise või välitemperatuurist. Allsüsteemid töötavad selles lahenduses omaette ja nendel vahel pole sidet.
  • Integreeritud koduautomaatika süsteemi, liidavad alamsüsteemide töö ühtseks peakontrolleri toiminguks. Alamsüsteemid töötavad tootja poolt ettenähtud viisil ja ühine on vaid üldjuhtimine. Näiteks turvasüsteemide juhtimine võimaldab selle sisse/välja juhtimist aga kasutaja ei saa muuta süsteemi toiminguid ja seadistusi.
  • Intelligense kodu süsteemid võimaldavad iga alamsüsteem ja seadme kohandamist kasutaja nõuetele. Seadmete funktsioonid ja toimimine programmeeritakse süsteemiinseneri poolt vastavalt vajadustele ja soovidele. Edasine süsteemi haldus on sageli valdaja käes, kes omab kahesuunalist sidet kõigi seadmete ja süsteemidega ning peab logifaile asetleidnud sündmustest ja süsteemi toimingutest.

Hoones seadmete funktsioonide ja toimingute programmeerimiseks kasutatakse tanapäeval mitmesusguseid erinevaid kontrollereid ja seadmesiine, ning tarkvara selle juhtimiseks. Süsteemi programmeerimiseks kasutatakse mitmesuguseid baas protokolle, näiteks X10, KNX, LON-Works, jne.

  • X10 on rahvusvaheline ja avatud programmeerimis standard protokoll elektrooniliste seadmetega suhtlemiseks. Süsteem kasutab ära hoones elektriliini juhtmed andmevahetuseks ja seireks. X10 seadmeid saab juhtida spetsiaalse puldiga, pihuarvutiga, arvutiga, samas jäävad kasutusse ka kõik kasutaja olemasolevad lülitid ja pistikud. Näiteks on võimalik juhtida väravaid, õue/toavalgustust, kütet, majapidamisseadmeid, audio/videoseadmeid, turvasüsteemi, saunakeriseid, kasvuhoonet jmp (vt. Joonis nr.69 X10 süsteem). Samuti on võimalik suhelda elektriliste seadmetega raadiosagedusel töötavatega vastuvõtjatega ja moodulitega. X10 standardit kasutatakse väike eramutes ja korterites.
TUTVU JA LOE LISAKS X10 STANDARDI KOHTA: X10
Joonis nr.69 X10 süsteem [50]
  • KNX on rahvusvaheline ja avatud programmeerimis standard protokoll elektrooniliste seadmetega suhtlemiseks. Protokoll vastab Euroopa (EN50090) ja rahvusvahelistele (ISO/IEC 14543) hooneautomaatika standardile. KNX-ga on võimalik juhtida multifunktsionaalseid seadmeid. Süsteem kasutab elektrooniliste seadmetega suhtlemiseks andmesiini, mis paigaldatakse juhtsedmete ja toiteplokkide vahele. KNX süsteemil töötavaid seadmeid toodavad näiteks ABB, Berker, Bosch & Siemens, Elektrolux, Moeller, Viessmann, Samsung, jne. Seadmete tootjast sõltumatu süsteemi projekteerimise ja konfigureerimisega tarkvara on ETS3 - Engineering Tool Software (vt. joonis nr.70 Liiniseadmed).
TUTVU JA LOE LISAKS KNX SÜSTEEMIDE KOHTA: KNX
Joonis nr.70 Liiniseadmed [51]

  • LONWorks on rahvusvaheline ja avatud programmeerimis standard protokoll elektrooniliste seadmetega suhtlemiseks (vt. joonis nr.72 LONWork). LON (Local Operating Network)-LonWorks on detsentraliseeritud seadmete platvorm, millel rakendatakse palju erinevaid rakendusi. LonWorks (võrguprotokoll) on väljatöötatud Echelon firma poolt ja jõudnud standardiks ANSI/(EIA)CEA709.1, IEEE 1493-L, CEA-852 ja Control Network Protocol (CNP) . Lonworksi kasutatav keskkond on hoone elektrivõrk (keerutatud paarid[UTP], raadiovõrk[RF], teiste firmade ülekandeseadmed, fiiberoptika ja elektriliinid). LonWorksi maksimaalne andmeedastuskiirus on 610 bit/sek kuni 1.25 Mbit/sek, mis on kõvasti kiirem nt. sellisest seadmest nagu X10, mille maksimaalne andmeedastuskiirus on 50-60 bit/sek. LON-süsteemide läbi on võimalik ühtsesse süsteemi ühendada erinevaid seadmeid. Olgu temperatuuriandurid, valgustus, elekterküttekaablid, õhkkardinad, süsihappegaasi andurid, ukselukud, lifti juhtimine, ventilatsioonisüsteem, keskküte - kõik need saavad sel moel koos töötada. Ning kõiki neid saab juhtida kas maja seest või kustahes eemalt arvutivõrgu kaudu. See tehnoloogia teeb majade juhtimise paindlikuks ning säästab energiat. Kõik seadmed, mis on vastavate reeglite järgi mistahes firma poolt valmistatud, on LON-süsteemis võimelised omavahel infot vahendama.

TUTVU JA LOE LISAKS LONWorks SÜSTEEMIDE KOHTA: LONWorks

Joonis nr.72 LONWork [52]