Tulekahju avastamis- ja kustutamissüsteemid

Tulekahju avastamis- ja kustutamissüsteemid on mõeldud tulekahju avastamiseks ja kustutamiseks, tule ning suitsu leviku takistamiseks, ohutu evakuatsiooni läbiviimiseks ja päästemeeskondade ohutuse tagamiseks. Eristatakse paigaldisi, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu leviku piiramiseks, evakuatsiooni ja päästetööde ohutuse tagamiseks. 

Tulekahju avastamis- ja kustutamissüsteemid jagunevad järgmiselt:

  • suitsueemaldussüsteemid,
  • tulekahjusignalisatsiooni süsteemid,
  • tulekahju kustutussüsteem (vee-, vaht-, gaasi- ja pulberkustutussüsteemid),
  • turva-, evakuatsiooni- ja paanikavältimisvalgustus.