Valgustuse süsteemid

Valgustus on valguse rakendamine mingi esteetilise või praktilise efekti saavutamiseks. Valgustus hõlmab nii looduslike (päikesevalgus) kui tehislike valgusallikate (lampide) kasutamist.Loomulik valgustus on päikesevalguse juhtimine ruumi või varjatud alale. Valgustuse juhtimise eesmärgiteks on selle mugav kasutamine ja energia kokkuhoid. Mugavus väljendub valgustuse automaatses süttimises kooskõlas tegeliku vajadusega. Rahaline kokkuhoid saavutatakse mittevajalike valgustite automaatse kustumisega. Kasulikuks võib osutuda ka statistika valgustite töötamise aja, koha ja mahu kohta, samuti kliendi rahulolu valgustussüsteemiga.

Valgustusvajadus arvestatakse kahel viisil:

1. etteantava valgustuse graafiku alusel,

2. tegeliku valgustustugevuse mõõtmise teel (nt. tänavavalgustus).

Süsteemi väljaehitamisel ühiltatakse see olemasolevatega, näiteks:

1. läbipääsusüsteemid (kes on antud hoonesse sisenenud),

2. valvesüsteemiga (liikumisdetektorite kasutamine liikumise tuvastamiseks).

Hooneautomaatikas kasutatavad liikumisandurid reageerivad liikumisele valvatavas alas. Sel eesmärgil kasutatakse mikrolaine-, ultraheli- ja passiivseid infrapuna-andureid.

  • Ultraheli liikumisandurid on ette nähtud häire genereerimiseks liikuvalt kehalt tagasi peegelduva ultraheli laine toimel. Ultraheli ei läbi enamikku seinte, uste ja akende tarinditest, kuid peegeldub neilt kui ka ruumi sisustuselt, sõltuvalt akustilisest neeldumisest. Andurite ja nende asukoha valikul tuleb hoolitseda selle eest, et mööbel ja sisustus ei varjaks kavandatavat toimeala.
  • Mikrolaineanduri genereerib häire seisukorra liikuvalt kehalt peegelduva raadiolainete dopperi efekti tulemusel. See tähendab, et andur kiirgab raadiolaineid, mis peegelduvad objektidelt tagasi andurisse. Liikumatute objektide puhul on peegelduv sagedus täpselt sama, mis saadetav sagedus.
  • Passiivsed infrapunanadurid, genereerivad häire seisukorra, kui isiku tungimisel anduri tööalasse või liikumisele selles alas muutub toimeala infrapunakiirguse tase. Toime alaks loetakse alla, millesse 40-80kg kehamassiga isiku sisenemisel või anduri poole või eemale liikumisel kiirusega 0,2-0,6m/s ning 2m vahemaa 20% isiku ja anduri läbimisel genereeritakse häiresignaal. Kuna andurite toimeala võib ruumi sisustuste ja muude tegurite muutmisel muutuda tuleb toimeala regulaarselt kontrollida.Kuna anduri töö põhineb temperatuurimuutustel tuleb vältida ruumis kiireid temperatuuri muutuseid. Paigaldamisel tuleb järgida tootja nõudeid, et andur oleks paigaldatud õigele kõrgusele, et ettearvatav sissetungisuund oleks õigenurga all ja andur ei oleks suunatud muutuva soojusega objektidele.

Kasutatud allikas „Turvasüsteemid" Raivo Teemets, Tallinna Tehnika Ülikooli.

  • Valgustuse juhtimine päevavalgusanduri abil. Andur lülitab valgustuse sisse ja välja sõltuvalt etteantud valgustustasemest või hämardavad juhitavate valgustite valgusvoogu selliselt, et anduri märkamisalas oleks tagatud pidevalt konstantne valgustustihedus.
  • Digitaalne juhtimine

 

Digitaalne juhtimine DALI

DALI (ing. Digital Addressable Lighting Interface) on digitaalsel juhtimisel põhinev intelligentne valgustuse juhtimissüsteem, mis annab igale valgustile oma aadressi ning võimaldab neist igaüht juhtida vastavalt vajadusele, kasutades juhtimiseks vaid eraldi kahesuunalist digitaalsignaali edastavat juhet. Täna kannab standard tehnilist numbrit IEC 62386 ning kohustab erinevate tootjate tooteid omavahel ühilduma, s.t. suhtlema DALI - protokollis (vt. Joonis nr.58 Dali juhtimisüsteem, Joonis nr.59 Dali süsteemi ühendamine ja Joonis nr.60 Dali seadmete rühmitamise näide)

 

Joonis nr.58 Dali juhtimisüsteem [31]
 
Joonis nr.59 Dali süsteemi ühendamine
 
Joonis nr.60 Dali seadmete rühmitamise näide [32