Eelteadmised. Eesmärgid. Sihtrühm

iDevice ikoon Eesmärgid

Õpilane omandab baasteadmised ja oskused tehnoloogilistest protsessessidest ja nende ülesehitusest. Teab ja tunneb tehnoloogiliste protsesside mõistet,  tootmisprotsesse ja oskab neid liigitada, tunneb sidesüsteemidearhitektuuri tehnolooglisteseadmete juhtimisel. Teab ja tunneb pideva protsessi juhtimist ja reguleerimist, ning protsessijuhtimise vahendeid. Osab selgitada protsessijaama mõistet ja selle kasutamist tehnoloogilises protsessis kui tervikus. Samuti teab ja tunneb automaatjuhtimisessüsteemide ülesehitust, reguleerimist, oskab tuua näiteid, tunneb ära ja oskab selgitada automaatjuhtimises kasutatavaid tingmärke.Õpilane teab ja tunneb põhilisi hooneautomaatika süsteeme.

 


iDevice ikoon Eelteadmised

Õpilane peab omama baasteadmisi eelnevalt elektrotehnikas,  elektroonika alustes ja automaatika alustes.


iDevice ikoon Sihtrühm

Õppematerjal on mõeldud nii päevases- kui ka tsükliõppes õppijatele, kes õpivad automaatika ning arvuti ja arvutivõrgute õppekavade rühmades.