Tulekahju avastamisseadmed

Tulekahju avastamisseadmetena käsitletakse erinevaid seadmeid, mis on ehitatud ja paigaldatud tulekahju avastamiseks varajases faasis. Peamiselt eristatakse kolme tüüpi tulekahju avastamisseadmeid.

 

1. Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur (vt. foto nr.5 Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur) , mis on lokaalne tulekahjusignalisatsiooniseade, mille puhul on ühte korpusesse paigaldatud seadmed nii tulekahju avastamiseks kui häiresignaali andmiseks (erandiks võivad olla toiteallikad). Peab olema paigaldatud eluruumi vähemalt ühte ruumi, väiksematesse majutusasutustesse, laste- ja hoolekandeasutustesse ning väikestesse kogunemisruumidesse .

 

 

Foto nr.5 Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur [17]

 

 

2. Autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem on elektrivõrku ühendatud seade, mis koosneb autonoomsetest tulekahjusignalisatsioonianduritest moodustatud rühmadest ja keskseadmest. Paigutatakse keskmise suurusega majutusruumidesse, laste- ja hoolekandeasutustesse ning kogunemisruumidesse (vt.joonis nr.45 Autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem)

 

Joonis nr.45 Autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem [18]

3. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem on erinevatest komponentidest moodustatud süsteem, mis annab automaatselt teate tekkinud tulekahjust ning oma töövalmidust ohustavatest riskidest.Peab olema paigaldatud eelpool nimetatud suurtesse ruumidesse, kontoritesse, tootmis- ja laohoonetesse ning garaažidesse (vt. Joonis nr.46 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem)

 

Joonis nr.46 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem [19]