Protsesside juhtimine

Protsesside juhtimine tööstusseadmetes ja keerulistes tehnoloogilistes protsessides esineb mitme füüsilise suuruse (objekti või protsessi parameetri) üheaegse reguleerimise vajadus. Niisugune reguleerimisobjekt kuulub üheaegselt mitmesse vastastikku rohke või vähem sõltuvusse automaatreguleerimissüsteemi ja temale toimib mitu regulaatorit. Näiteks tänapäeval energeetikas (sageduse ja aktiivvõimsuse reguleerimine energiasüsteemides, aurukatelde põlemisprotsessi ja tootlikkuse reguleerimine elektri- ja küttejaamades, jne.), keemiatööstuses väetiste, paberi ja tselluloosi, plastmasside ja sünteetiliste kiu tootmisel, lennunduses ja raketitehnikas (gaasiturbiin- ehk turboreaktiivmootorite kompressorite pöörlemiskiiruse ja gaasi temperatuuri reguleerimine, jne.) ja mujalgi.

Lihtsad automatiseeritavad tehnoloogilised protsessid jaotatakse operatsioonideks, näiteks kulgev ja pöörlev liikumine, aine kuumutamine ja jahutamine, mahutite täitmine ja tühjendamine vms., mille juures piisab ühe füüsilise suuruse reguleerimisest pidevatoimelise või positsiooniregulaatori abil.