Videovalvesüsteemide komponendid

Videovalvesüsteem ehk suletud TV süsteem (ilm väljundita TV saatjale) (closed circuit TV - CCTV)kujutab endast vahendite kogumit kaamera piltide salvestamiseks ja kasutajale näitamiseks. Ei ole teoreetilist piiri videovalvekaamerate või monitoride arvule, piirangud tulenevad operaatorite võimetest jälgida ekraane ja hallata süsteemi.

Tõhusa videovalvesüsteemi eelduseks on operaatorite ja teiste kasutajate tihe koostöö. Videovalve on inimtegurist sõltuvaim valvesüsteem.

Videovalvesüsteemid on turvasüsteemidena kasutusel eelkõige:

  • jälgimaks sissetungija liikumist,
  • jälgimaks oma personali tegevust,
  • tagamaks sündmuste detailne arhiveerimine,
  • tagamaks videoverifikatsiooni (et otsustada, kas läbipääsu -või valvesüsteem andis õige häire,
  • ohtlike piirkondade jälgimine (lõhkeainete ja radioaktiivsete ainete laod jne),
  • legaalse külastaja liikumistee jälgimiseks.

Videovalvesüsteemi kuuluvad:

1. kaamerad: tavakaamerad (fikseeritud) ja pöördkaamerad;

2. kaablivõrgud (RG59, cat5e, cat6);

3. salvestusseadmed ja monitorid;

4. kehtivad standardid videovalvesüsteemide kohta.