Läbipääsusüsteemid

Läbipääsujuhtimissüsteemi põhimõtteks on lubadat teatud ustest läbi käia ainult autoriseeritud inimestel.

Läbipääsusüsteemid koonevad järgmistest elementidest:

  • identifitseerimisvõti (nt. kaardid, võtmed, biomeetrilised isikuandmed);
  • identifiteesrimissüsteem;
  • süsteemi toiteplokid ja avarii toitesüsteemid;
  • keskseadmed/kontrollerid/serverid/kaugseiresüsteemid;
  • uksed, lüüsid või turnikeed;
  • elektronmagnetlukud/elektrilised vasturauad;
  • väljumisnupud.

Läbipääsusüsteem võimaldab jälgida ja korraldada uste ja väravate avamist, läbipääsuõigused saab siduda töötajate tööaegadega ning salvestada hilisemate statistikate ja raportite genereerimiseks andmebaasidesse.

 

Joonis nr.61 Läbipääsusüsteem [33]