Elektrienergia reservtoitesüsteemid

Elektrienergia reservtoitesüsteemide ülesandeks on tagada hoone tähtsamate süsteemide või nende osade funktrionaalsus, näiteks: avariivalgustuse ning liftide töö, tuletõrjelifti- ja veesüsteemi töö, signalisitsiooni osaline- ja ventilatsiooni süsteemi teatud funktsioonide töö. Avariivalgustuse, signalisitsiooni ja sidekanalite töö säilib ka kolmanda toiteallika UPS ehk puhvertoiteallikaga, mille abil on võimalik teatud ajavahemikul eelnevate seadmete funktsionaalsus säilitada kuni reservtoite generaatorseade sisse lülitub