ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED

  1. Milline erinevus on lokaalküttel ja kaugküttel? Nimeta lokaalkütte liigid.
  2. Loetle kasutusel olevad identifikatsioonikaardid ja nende puudused.
  3. Millised kaablid on enam levinud video turvasüsteemis?
  4. Milliseid puhvertoiteallikaid kasutataks, ning milline erinevus on nendel?
  5. Kirjelda jahutussüsteemi tööd?
  6. Loetle enam levinud hooneautomaatikas kasutatavad automatiseerimis protokollid.
  7. Milliseid tulekahju kustutussüsteeme kasutataks? Nimeta nende eelised ja puudused.