Turvasüsteemid

Hoone turvasüsteemi komponentideks on:

 • valve,
 • läbipääsud,
 • videovalve,
 • perimeetri valve,
 • läbivalgussüsteemid,
 • videosüsteemid
 • fonolukud.

Turvasüsteemid ehitatakse eesmärgiga takistada sanktsioneerimata isikute sissetungi ja viibimist kaitstud alal. Kaitstud ala on piirkond, territoorium või ruum, mis on piiratud seinte, aedade, väravate, akende või muude läbipääsu tõkestavate piiretega ja mida valvatakse tehnilise valve vahenditega. Tehnilise valve vahenditeks nimetatakse spetsiaalselt valve otstarbeks paigaldatud seadmeid ja materjale.


Valveseadmestik koosneb üldjuhul järgmistest üksikosadest.

Andurid, mis fikseerivad füüsikaliste parameetrite muutuseid tarindites või ruumis ja genereerivad teatud tingimustel häiresignaali. Andurid liigitatakse: traatandurid, liikumisandurid, magnetkontaktandurid, põrutusandurid, klaasipurunemisandurid, aktiivkiired, veeandurid jne (vt. joonis nr.64 Kasutatavad signalisatsiooni andurid)

Joonis nr.64 Kasutatavad signalisatsiooni andurid [46]

2. Keskseade on häiresüsteemi keskus, mis koondab endasse kõikide andurite signaalid, juhtpaneelide ühendused ja kõikide väljundseadmete liidesed. Keskseadmed jagatakse vastavalt Euroopa standardi EN50131 alusel kolme klassi.

Esimene klass(madalaim):

 • häireahelaid(tsoone) on kuni 16,
 • anduriahelates pole liinikatkestusi, mis teeb ründe väga lihtsaks,
 • kahjustusvastane ahel on kogu seadmel ühine,
 • sõrmis on varustatud ainult valgusdiood indikaatoritega,
 • seade suudab valvata ainult kahte eri ala,
 • ümbris on plastmassist või pehmest terasest ja seda saab avada suvalise kruvikeerajaga,
 • kasutusel on üks või kaks kasutajakoodi ja üks hoolduskood.

Teine klass:

 • tsoone on 16-64,
 • anduri- ning ründevastased ahelad on lõputakistitega,
 • igal anduriahelal on oma ründevastane ahel või lülitus,
 • klaviatuur on varustatud valgusdiood- või muud tüüpi tähelise infokuvariga,
 • eraldi saab valvestada kuni 4 kaitstud ala,
 • ümbris on metallist, tugev ja raskesti avatav,
 • kasutusel on vähemalt 8 kasutajakoodi ja vaid valvestamata seisundis töötav hoolduskood,
 • kasutusel on seadistus- ja logifaili lugemise tarkvara.

kolmas klass:

 • tsoone on üle 64,
 • anduri- ning ründevastased ahelad on lõputakistitega,
 • igal anduriahelal on oma ründevastane ahel või lülitus;
 • klaviatuur on varustatud valgusdiood- või muud tüüpi tähelise infokuvariga,
 • üheaegsel kasutamisel ei sega klaviatuurid üksteist,
 • eraldi saab valvata kuni 48 kaitstud ala,
 • tugev raskesti avatav metallümbris,
 • vähemalt 200 kasutajakoodi ja valvestamata olekus töötav hoolduskood,
 • laiendamist võimaldav moodulkonstruktsioon,
 • seadistamis- ja logifaili lugemise tarkvara,
 • haldustarkvara,
 • arvutivõrgus töötav valvetarkvara.

Foto nr.21 Keskseade [47]

3. Hoiatusseadmed onhäireseisundit teadvustavad seadmed, näiteks sireenid, kõlistid, vilkurid jms.

Foto nr.22 Sireen

4. Juhtimisseade on pult, mis võimaldab süsteemi käsitlemist, näiteks programmeerimist, süsteemi valvestamist ja selle deaktiveerimist. Kasutatavateks seadmeteks on sõrmistikud, kaardilugejad jne.

Foto nr.23 Juhtseade pult ehk sõrmistik [48]

5. Häirenupud võimaldavad ohu korral häireseisundi tahtlikult esile kutsuda.

Foto nr.24 Häirenupud

Joonis nr.65 Valvesüsteemi näidis skeem.

Märkused: