Mahu- ja pinnaeritakistus

Joonis 6.3. a)mahueritakistuse määramiseks kolme elektroodiga varustatud dielektrikust proovikeha: l - alumine elektrood, 2- ülemine elektrood, 3 - rõngaselektrood (ekraan).

b)dielektrikut läbiva mahuvoolu mõõteseadme printsiipskeem: l - alumine elektrood, 2 - ülemine elektrood, 3 - rõngaselektroodekraan, 4 - katsekeha dielektrik

G - galvanomeeter; V – voltmeeter

 

Mõõdame proovikeha mahutakistuse (joon. 6.3, a ja b) määramiseks pinge U ja voolu IV :

 


 

Arvutame mahueritakistuse valemiga:

S – ülemise elektroodi pindala [ cm2 ]

h – dielektrikust katsekeha paksus [ cm ], mida läbib mahuvool IV (joon. 6.3. b).

Joon. 7.4. a)Piki dielektriku pinda kulgeva mahuvoolu mõõteseadme printsiipskeem ja kontsentriliselt paigutatud elektroodidega dielektrikust proovikeha.

b) Kahe elektroodiga dielektrikust proovikeha lülitusskeem pinnavoolu mõõtmiseks.

(joon.7.4.a)Materjali pinnaeritakistuse arvutamise valem joon.7.4.b saadavate mõõtmise tulemuste alusel:

b – elektroodi laius

a – elektroodide vahekaugus

 

 

 

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License