Raud-süsinik sulamid - mustad metallid

Joonis 3.1. Mustmetallide tootmise tehnoloogiliste protsesside seekem.

 
Lühiülevaade malmi ja terase tootmisest on skemaatiliselt kujutatud joonisel 3.1.
Rauamaakidest saadakse kõrgahjus sulatusprotsessis süsinikurikas sulam – toormalm nn. valgemalm. Ümbersulatamisel põletatakse toormalmist välja süsinik vajaliku sisalduseni ja saadakse vastavad malmi ja terase margid. Korduval sulatamisel legeerivate komponentide  nagu kroom, nikkel, vanaadium, molübteem, volfram jt. lisamisel saadakse eriomadustega spetsiaalsed terase ja malmi margid. Ümbersulatamine  teostatakse:

1.    Bessemeri konverteris ( sulameid tähistakse “B”), saadakse malmid ja tavaterase margid,
2.    Thomas konverteris ( “T”), saadakse parandatud omadustega malmi ja terase margid,
3.    Martäänahjus (“M”), saadakse kvaliteet terase margid ja
4.    Elektrikaarleek ahjus, kus saadakse spetsiaalsed eriterase – legeeritud koostisega margid.

    Sulameid, mille süsinikusisaldus on kuni 2,14%, nimetatakse terasteks. Suurema üle 2,14%, süsinikusisaldusega sulameid nimetatakse malmideks. Praktikas kasutatakse teraseid kuni 1,4% ja malme kuni 4,5%C sisalduse piires. Sulameid süsiniku sisaldusega alla 0,008% nimetatakse elektritehniliseks rauaks.
Malmide ja teraste tehnilised andmed ja markeering vt. Kirjandus allikad pos. 2 ja 3.
 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License