Enesekontrolliks

  1. Kuidas liigitatakse materjale  elektriliste omaduste alusel?

•    Elektrilsed materjalid liigitatakse; juhid, pooljuhid, elektrilised isolaatormaterjalid ehk dielektrilikud, magnetmaterjalid ja eriomadustega elektrilised materjalid.


 2. Nimetage dielektrikute vajalikud mehaanilised ja füüsikalised omadused?

•    Tugevus, kõvadus, sitkus ja elastus..... Kuumuskindlus, aurude süttimis- temperatuur, soojusjuhtivus, soojusmahtuvus, viskoossus, vee-, niiskus- ja korrosioonikindlus......

 

 3. Milliseid materjali elektrilisi omadusi tähistavad, ρv, ρsv, γs, α, ε, tan δ ja E ning   
     millised on nende mõõtühikud?

•    Need on järgmised: mahueritakistus ρv  [Ω m], - pinnaeritakistus ρs [ Ω ],
      - mahuerijuhtivus γv [- Ω m],  -   pinnaerijuhtivus γs [- Ω ],  - eritkistuse   
            temperatuuri tegur
α ,  -dielektriline läbitavus ε, - voolukadu  tan δ ja
            elektriline tugevus E [kV/m].

 

 4. Kuidas mõjutab temperatuur materjalide elektrilisi ja dielektrilisi omadusi?

•     Temperatuuri tõus suurendab elektrilist eritakistust ρ. Dielekrikute kuumenemisel  suureneb nende erijuhtivus γ, dielektriline läbitavus ε ja voolukadu tan δ  aga väheneb dielektriline tugevus E.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License