Elektrijuhtmed ja juhtmematerjalid

Juhtmete (kaablitoodete) hulka kuuluvad:

• mähisetraadid,

• montaažijuhtmed,

• installatsioonijuhtmed ja

• kaablid.

Parimad juhtmematerjalid on vask, alumiinium ja teras ning eriomadustega juhtmetes sulamid koos legeerivate elementidega: nikkel, kroom, mangaan jt. (5.2.3).

Peatükk tutvustab sagedamini käsutatavaid juhtmeliike ja nende konstruktsioone (joon. 13.4) ning neid iseloomustavaid elektrilisi parameetreid. Esitatud on näited firmades toodetavate juhtmete ja kaablite märgistusest (lisa 1). Firmad käsutavad tavaliselt igaüks oma koode, millega tuleb tutvuda juhtmete tellimisel lähtuvalt reklaamitud elektrilistest parameetritest ja iga toote kohta antud konkreetsest instruktsioonist (lisa 2).

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License