Värvilismetallid ja nende sulamid

Värvilismetalle ja -sulameid liigitatakse
    a) tiheduse järgi:
•    kergemetallid - 5000 kg/m3 (Al, Mg, Ti),
•    keskmetallid 5000 - 7800 kg/m2  (Sn, Zn, Cr),
•    rasked metallid üle 7800 kg/m2    (Pb, Cu, Co, Au, W, Mo);
    b) sulamistemperatuuri järgi:
•    kergesti sulavad - 327° C (Mg, Al, Pb),
•    keskmistel temperatuuridel sulavad 327 - 1539° C (Cr, Mn, Ni, Au),
•    raskesti sulavad > 1539° C (W, Mo, Ti );
    c) vääringu järgi
•    väärismetallid (Pt, Ag, Au),
•    haruldased metallid (Li, Be, Ti, Ga, W),

Värvilismetallide peamised kasutusalad vt. tabel 5.1.
Värvilismetallide füüsikalised ja mehaanilised omadused vt. tabel 5.2.

Tööstuslikult kasutatakse
1)    kergeid värvilismetallide Al, Mg, Bn, Cr, Ti, Fe jt. sulameid lennukitööstuses;
2)    Al, Cu, Cr, Zn - aparaadiehituses;
3)    Ag, Cu, Cr, Al, Zn - mõõteriistades;
4)    Al, Cu, (Ag), Fe - juhtmetena elektrotehnikas ja energeetikas;
5)    Cu ja Pb, Sn, Zn, Al sulamid (pronksid, messingid, babiidid) - masinaehituses.

Tabel 5.1 Värvilismetallide peamised kasutusalad

Legeerivad

elemendid terastes

Väärismetallide

sulamid

Laagrimaterjalid

Kergmetallide

sulamid

Cr

Ag

Ni

Be

Mn

Pt

Cu

Mg

Ni

Au

Zn

Al

V

-

Sb

Ti

Ti

-

Sn

-

Co

-

Pb

-


Tabel 5.2 Põhiliste värvilismetallide füüsikalised ja mehaanilised omadused   

Ühik

Al

Cu

Zn

Ti

Mg

Ni

Tihedus, kg/m3

2700

8950

7140

4500

1740

8900

Sulamistemperatuur, oC

660

1083

419

1670

6510

1453

Elastsusmoodul, N/mm2

65000

130000

95000

110000

45000

210000

Joonpaisumistegur, (1/K)106

24

17

39,5

8,5

25

13

Elektrierijuhtivus, m/Wmm2

38

59

17

3

22

14,5

Soojusjuhtivus, W/Km

220

390

115

20

155

90

Tõmbetugevus, N/mm2

40…180

200…360

120…250

200…350

80…180

370..700

Katkevenivus, %…

4…50

2…45

4…50

5…60

1…12

2…60Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License