Elektriisolatsioonmaterjalide füüsikalis-keemilised omadused

Sageli on vaja kontrollida eriolukordades.

Elektriliste seadmete valmistamisel ja süsteemide paigaldamisel ei piisa kasutusele tuleva isoleermaterjali elektriliste omaduste tundmisest normaaltingimustel, vaid peab arvestama nende omaduste võimaliku muutumisega kõrge ja madala temperatuuri, ümbritseva keskkonna erineva niiskuse ning muude eritingimuste mõjul.

Isolatsioonmaterjalide omaduste sobivust vastavalt töötingimustele ja ümbritsevale keskkonnale määravad nende mehaanilised, füüsikalised ja keemilised omadused.

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License