Kasutatud kirjandus

1. Standard Handbook for Electrical Engineers.Twefth Edition/McCraw-Hill

Book Company ;Editors Donald G.Fink and H.Wayne Beaty.Printed and

bound by Arcata Graphics/Kingsport.Copyright 1987 – 2208 pg.:fig.

2. E. Hendre, P. Kulu, J. Kübarsepp, T. Metusala, O. Tapupere, ”Materjalitehnika”. Õpperaamat TTÜ Kirjastus. Tallinn, 2003.a.

3. J. Lepa, K. Jürjenson, T. Peets. “Elektrimaterjalid”,

Eesti Põllumajandusülikool.Tartu,1996.a.

4. Л.В.Журавлева. «Электроматериаловедение». Москва, 2001.г.

5. Справчник по электротехническим материалам.

Под ред. Ю.В.Корицкого и др. Ленинград. Энергоатомиздат, 1988.г.

6. N. G. Drozdov, N. V. Nikulin. “Elektrimaterjalid”. Tallinn,1973. a.

7. P. Kallas, P. Kulu ja J. Kübarsepp. “Metallide omadused ja katsetamine”.

Loengukonspekt. Tallinna Tehnikaülikool 1994. a.

8. P. Kulu Insenerimaterjalid I, II “Terased ja malmi”.

Vene, Saksa, Soome, Rootsi standardid Tallinn, 1993. a.

9. P. Kulu. Insenerimaterjalid I a “Terased” Eurostandardid. Tallinn, 1996.a.

10. P. Kulu ja E. Hendre. Insenerimaterjalid III. “Värvilismetallid ja –sulamid”.

Vene, Saksa, Soome, Rootsi standardid., Tallinn, 1994. a.

11. P. Kulu ja Rene-Ben Nava. Insenerimaterjalid IV. ”Tehnoplastid”.

Tallinn, 1999.a.

12. P. Kulu ja J. Kübarsepp. “Metalliõpetus ja metallide tehnoloogia”.

Eesti, inglise, saksa, vene terminid ja määratlused. Tallinn, 1997. a.

13. P. Kulu, J. Kübarsepp, L. Valdma, ”Metalliõpetus ja metallide tehnoloogia” I osa.

Tallinn, 1998.a.,II ja III osa Tallinn ,1999/2001.a.

14. L. Valdma, J. Kübarsepp “Pulbermetallurgia ja komposiitmatrjalid”,Tallinn, 1989.a.

15. D. Arensburger, P. Kulu “Komposiitmaterjalid”. Tallinn, 1996.a.

16. Elektriku kalender 1995.Tallinna Tehnikaülikooli elektriajamite ja jõu elektroonika instituut. Toimet. E Risthein – Tln.: A/S Infotrükk, 1994.a.

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License