Materjalide omadused

Materjalide valikul peab täpselt tundma nende omadusi määravaid parameetreid, omaduste mõjutamise meetodeid ning nende kasutusala tingimusi.
Materjalide põhilised omadused on:
  • füüsikalis-keemilised ,
  • mehaanilised,
  • elektrilised ,
  • tehnoloogilised,
  • ekspluatatsioonilised ja talitlusomadused
Nende tundmine võimaldab luua uusi nüüdisaegseid ökonoomseid seadmeid, luua vajalike omadustega uusi materjale, hooldada ja õigel ajal remontida seadmeid ja süsteem.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License