Tahked dielektrikud

 

Elektritehnikas kasutatakse dielektrikutena kõige rohkem tahkeid isoleermaterjale. Kasutatakse looduslikke ja sünteetilisi- ehk nn. tehismaterjale. Enamlevinud on tehismaterjalid, kuna neid saab valmistada ette vajalike elektriliste, mehaaniliste ja füüsikalis-keemiliste omadustega.

 

Keemilise koostise järgi jagatakse tahked isoleermaterjalid: orgaanilisteks ja anorgaanilisteks materjalideks.

Anorgaanilised materjalid on peamiselt mineraalsed ained ja nende segud (näit. vilk, klaas, keraamika).

Järgnevas vaadeldakse neid materjaligruppe eraldi. Enamlevinud tahkete isoleermaterjalide põhinäitajad on koondatud tabelisse 3.3.

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License