Enesekontrolliks dielektrikute kohta

1. Millised füüsikalis-keemilised omadused määravad dielektriliste materjalide kasutusala?

•    Kuumuskindlus, aurude süttimis- temperatuur, soojusjuhtivus, soojusmahtuvus, viskoossus, vee-, niiskus- ja korrosioonikindlus.

 

2. Nimetage dielektriliste materjalide liigid?

•    Gaasilisd, vedelad ja tahked. Tahked liigitatakse orgaanilisteks ja anorgaanilisteks.

 

3. Nimetage gaasid, milliseid kasutatakse dielektrikuna ja omadused, mis määravad gaasilise  materjali kasutamisalad? 

•    Õhk –gaaside segu, lämmastik N2,  vesinik H2 (suurte elektrimasinate jahutamiseks), elegaas SF6 ( võimsuslülitites, trafodes), neoon Ne, argoon Ar (hõõg- ja gaaslahendusega valgustuslampide täitmiseks), heelium He.

•    Vajalikud omadused: tihedus kg/m3, eritakistus ρ [ Ω cm] elektriline tugevus E lä [kV/m], soojusmahtuvus kJ/kg 0K,  soojusjuhtivus ja veeldumistemperatuur 0K.

 

4. Nimetage  vedel dielektriliste materjalide liigid, kasutusalad, vajalikud elektrilised  ja  füüsikalised omadused?

•    Liigitatakse: looduslikud naft produktid, sünteetilised õlid ja suure kuumus- kindlusega suspensioonid – soovolid.

•    Kasutusalad: transformaatorites, võimsuslülitites, kaablites, kondensaatorites,   isolaatarina ja seadme jahutusvahendina.

•    Vajalikud omadused: tihedus kg/m3, eritakistus ρ [ Ω cm] elektriline tugevus E lä [kV/m], soojusmahtuvus kJ/kg 0K,  soojusjuhtivus.


5. Kuidas ja milleks määratakse vedel dielektriku viskoosust ?

•    Viskoossust määratakse  vedel dielektriku voolamise kiiruse ja destileeritud vee   voolamise kiiruse suhtega kindal temperatuuril.

•    Viskoossuse muutus võimaldab hinnata vedel dielektriku (eriti õlide) vananemist ja selle alusel vajadust elektriliste parameetrite kotrollimise järgselt  vedel dielktriku asendamist. 

 

6. Millised tahked orgaanilised materjalid leiavad kasutamist dielektrikuna ?

•    Orgaanilisteks nimetatakse C-C ja C-H sidemeid sisaldavaid               
süsinikuühendeid, mille molekulid võivad sisaldada veel hapniku, väävli, lämmastiku, kloori, kroomi ja joodi aatomeid.

•    Polümeerid. Tehnoplastid.

 

7. Millised tahked anorgaanilisi materjale kasutatakse dielektrikuna ?

•    Loodusliku ja tehis mineraalsed materjalid: vilk - mikaniidid, keraamika – portselanid, steatiidid, klaasid – lambiklaasid, kondensaatoriklaasid, valgusjuhtmete klaaskiud, sitallid.

 

8.Millised on kummide liigid, omadused ja rakendusalad tehnikas ?

•    Kautšuk ja kummi. Looduslikku kautšukit saadakse kautšukipuu (hevea) piimmahlast e. lateksist. Rohkem kasutatakse mitmesuguse koostisega sünteeskautšukeid - butüülkautšuk on isobutüleeni ja vähese hulga isopreeni polümerisatsiooni protsessi saadus.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License