Gaaside omadused

iDevide ikoon Ülesanne 57
Hapniku ruumala enne kokkusurumist oli 200 l ja rõhk 2,5 at. Leida hapniku ruumala pärast isotermilist kokkusurumist rõhuni 50 at.
iDevide ikoon Ülesanne 58
Lämmastiku ruumala oli 750 cm3 ja pärast isotermilist paisumist 1,5 dm3 . Leida gaasi algrõhk, kui lõpprõhk on 2,5 N/m2
iDevide ikoon Ülesanne 59
Gaasi ruumala on 0,12m3  ja rõhk 18 at. Kui suur on rõhk pärast isotermilist kokkusurumist 60 liitrini?
iDevide ikoon Ülesanne 60
2 000 liitri gaasi temperatuur on 227ºC. Gaasi jahutati 250 kraadi võrra. Leida gaasi ruumala pärast jahutamist, kui rõhk ei muutu.

iDevide ikoon Ülesanne 61
Gaasi suruti kiiresti kokku 5 at-lt 15 at-ni, kusjuures temperatuur tõusis 20ºC kuni 50ºC. Leida gaasi lõppruumala, kui algruumala oli 100 liitrit.