Ühtlaselt muutuv liikumine II

iDevide ikoon Ülesanne 9
Auto kiirus oli 54 km/h. Pärast pidurdamist peatus ta 5 s jooksul. Leida pidurdamisel läbitud teepikkus ja kiirendus.
iDevide ikoon Ülesanne 10
Kiirusega 28,8 km/h sõitev auto hakkas liikuma ühtlaselt kiirenevalt ja saavutas 12 s jooksul kiiruse 72 km/h. Leida auto keskmine kiirus vaadeldaval ajavahemikul ja läbitud teepikkus.
iDevide ikoon Ülesanne 11
Ühtlaselt aeglustavalt liikuva rongi kiirus kahanes 180 m pikkusel teelõigul 39,6 km/h kuni 7 m/s. Leida antud teelõigu läbimiseks kulunud aeg ja kiirendus.
iDevide ikoon Ülesanne 12
Kaubarong lahkus jaamast ühtlaselt kiirenevalt kiirendusega 0,15 m/s2 . Millise kiiruse saavutas ta 750 m kaugusel jaamast? Kui palju kulus selleks aega?
iDevide ikoon Ülesanne 13
Sadamale lähenedes hakkas kiirusega 32,4 km/h  liikuv laev liikuma ühtlaselt aeglustuvalt ning peatus 36 s pärast. Leida laeva kiirendus pidurdamisel ja kuni seismajäämiseni läbitud teepikkus.
iDevide ikoon Ülesanne 14
Rong, mis sõitis ühtlaselt aeglustuvalt kiirendusega  -0,25 m/s2 , läbis 160m pikkuse tee. Leida rongi kiirus vaadeldava teelõigu otspunktides.
iDevide ikoon Ülesanne 15
Ühtlaselt kiirenevalt liikuv rong läbib 20 s jooksul 220 m pikkuse tee. Leida lõppkiirus ja kiirendus, kui algkiirus on 21,6 km/h
iDevide ikoon Ülesanne 16
Auto hakkas möödasõidul liikuma kiirendusega 0,8 m/s2 ja saavutas 5 s pärast kiiruse 24 m/s. Kui pika tee läbis auto selle aja jooksul ja kui suur oli ta algkiirus?