Ühtlane ringjooneline liikumine

iDevide ikoon Ülesanne 26
Auto ratta raadius on 30 cm ja nad teevad 0,1 sekundiga ühe täispöörde. Kui suure kiirusega liigub auto?
iDevide ikoon Ülesanne 27
Rihmaratas raadiusega 10 cm teeb 900 pööret 1,5 minuti jooksul. Leida rihmaratta pöörlemisperiood, sagedus, nurkkiirus ja ratta äärepunkti joonkiirus.
iDevide ikoon Ülesanne 28
Ketassael diameetriga 400 mm on hammaste joonkiirus 12,56 m/s. Määrata saeketta nurkkiirus, pöörlemisperiood ja pöörete arv sekundis.
iDevide ikoon Ülesanne 29
Jalgrattur sõidab kiirusega 18 km/h kurvis, mille raadius on 5 m. Leida kesktõmbekiirendus.
iDevide ikoon Ülesanne 30
Auto liigub kurvis, mille raadius on 9,8 m. Leida auto kiirus, kui kesktõmbekiirendus on 5 m/s2