Kehade vaba langemine

iDevide ikoon Ülesanne 17
Kui kaua ja kui kõrgelt langeb keha, kui ta kiirus maapinnale jõudmise hetkel on 39,2 m/s?
iDevide ikoon Ülesanne 18
Keha langeb 122,5 m kõrguselt. Leida langemise aeg ja kiirus maapinnale jõudmise hetkel.
iDevide ikoon Ülesanne 19
Vabrikukorstna ehitusel kukkus kivi 44,1 m kõrguselt. Leida kivi langemise aeg ja kiirus maapinnale jõudmise hetkel.