Ühtlaselt muutuv liikumine I

iDevide ikoon Ülesanne 3
Kiirlift suurendab 2 s jooksul kiirust 3,2 m/s võrra. Leida kiirendus.
iDevide ikoon Ülesanne 4
Keha hakkas liikuma paigalseisust ühtlaselt kiirenevalt ja saavutas 3 min jooksul kiiruse 360 m/s. Kui suur oli keha kiirendus?
iDevide ikoon Ülesanne 5
Auto, mille kiirus oli 4 m/s hakkab liikuma kiirendusega 0,1 m/s2. Kui suur oli auto kiirus 2 min pärast?
iDevide ikoon Ülesanne 6
Keha, mis liikus algkiirusega 20 m/s , suurendas oma kiirust 10 sekundi jooksul 144 km/h-ni. Leida kiirendus ja keskmine kiirus.
iDevide ikoon Ülesanne 7

Auto alustas liikumist paigalseisust ja saavutas vajaliku kiiruse 20 sekundiga läbides selle aja jooksul 100 m. Arvutada kiirendus.

iDevide ikoon Ülesanne 8
Jalgrattur alustas liikumist paigalseisust ühtlaselt kiirenevalt ja läbinud tee pikkusega 0,05 km saavutas kiiruse 54 km/h. Leida kulunud aeg ja kiirendus.