Ettevalmistamine kontrolltööks

iDevide ikoon Ülesanne 51
Paigalseisvale kehale  mõjub jõud 0,1 kN, mille tõttu ta hakkab liikuma ühtlaselt kiirenevalt ja läbib 20 s jooksul 200 m. Leida keha mass.
iDevide ikoon Ülesanne 52
Keha, millele mõjub jõud 0,45 kN , läbis vahemaa 260 m , arendades seejuures võimsust  0,234 kW. Leia keha liikumise aeg.
iDevide ikoon Ülesanne 53
Abimootoriga jalgratas arendab 0,504 kN suuruse jõu mõjul võimsust 0,7 kW. Kui pika tee  läbib jalgratas 3 min jooksul?

iDevide ikoon Ülesanne 54
Paigalseisvale kehale mõjub jõud 0,5 kN, mille tulemusena hakkab ta liikuma ühtlaselt kiirenevalt ja läbib 0,5 min jooksul 1,8 km. Arvuta keha mass.
iDevide ikoon Ülesanne 55
Keha liigub kiirusega 36 km/h ja ta kineetiline energia on 5 kWh. Leia keha mass!
iDevide ikoon Ülesanne 56
Trammivaguni kineetiline energia on 1,1 kWh ja ta mass 20 tonni. Leida vaguni kiirus.