Elektromagnetism

iDevide ikoon Ülesanne 100
Millise kiirusega peab liikuma 25 cm pikkune juhe magnetväljas risti jõujoontega, kus magnetiline induktsioon on 0,6T, et juhtme otstel tekiks EMJ 3V ?
iDevide ikoon Ülesanne 101
Sirgjuhe pikkusega 50 cm asetseb ühtlases magnetväljas risti jõujoontega. Kui suur voolutugevus on juhis, kui talle mõjub jõud 15 N ja magnetiline induktsioon on 10 T?
iDevide ikoon Ülesanne 102
Sirgele juhile pikkusega 5 m, mis asetseb ühtlases magnetväljas jõujoontega 30º nurga all kaldu, mõjub jõud 2,5N. Leida magnetiline induktsioon, kui voolutugevus on 2 A.
iDevide ikoon Ülesanne 103
15 cm pikkune juhe liigub ühtlases magnetväljas risti jõujoontega. Arvuta magnetiline induktsioon, kui juhtme kiirus on 21,6 km/h ja tema otstel indutseeritakse EMJ 9 V .
iDevide ikoon Ülesanne 104
Magnetvoog 0,075 Wb  läbib 2,5 dm2 suurust pinda. Arvuta magnetiline induktsioon.
iDevide ikoon Ülesanne 105
Poolis, mille induktiivsus on 250 mH, väheneb voolutugevus 6 A võrra 0,5 s jooksul. Kui suur on eneseinduktsiooni EMJ ?
iDevide ikoon Ülesanne 106
Terassüdamikuga poolis suureneb voolutugevus 0,05 s jooksul 10 A võrra. Leia pooli induktiivsus, kui indutseeritud EMJ on 0,1 kV