Ettevalmistamine kontrolltööks

iDevide ikoon Ülesanne 107
Arvuta 5 m pikkust sirgjuhet läbiva voolu tugevus, kui magnetiline induktsioon on 2T ja juhtmele mõjub jõud 20 N.
iDevide ikoon Ülesanne 108
Määrata sirgjuhtme pikkus, kui vool juhtmes on 5 A, magnetiline induktsioon on 5 T ja juhtmele mõjuv jõud on 30 N .
iDevide ikoon Ülesanne 109
Määrata homogeense magnetvälja magnetiline induktsioon, kui 20 m pikkuses juhis, mis liigub risti jõujoontega kiirusega 20 m/s, tekib indutseeritud EMJ 100 V.
iDevide ikoon Ülesanne 110
Sirgjuhe liigub magnetväljas magnetilise induktsiooniga 0,5 T  risti jõujoontega. Leia juhi pikkus, kui ta liigub kiirusega 36 km/h ja tema otstel tekib EMJ 2,5 V.
iDevide ikoon Ülesanne 111
Kui suur on selle pooli induktiivsus, milles voolutugevuse muutus 5 A võrra 0,25 s jooksul indutseerib eneseinduktsiooni EMJ 150 V
iDevide ikoon Ülesanne 112
Kui suur on selle pooli induktiivsus, milles voolutugevuse muutus 10 A võrra 0,05 s jooksul indutseerib eneseinduktsiooni EMJ 2 kV.