Ettevalmistamine kontrolltööks

iDevide ikoon Ülesanne 20
Peatusest väljuv trollibuss liigub ühtlaselt kiirenevalt ja läbib 8 s jooksul 48 m pikkuse tee. Millise kiirendusega ta liigub? Kui suure kiiruse saavutab trollibuss 8 s jooksul?
iDevide ikoon Ülesanne 21
Pidurdamisel kahanes rongi kiirus 0,3 min jooksul 50,4 km/h kuni 8 m/s . Leida kiirendus ja pidurdamisel läbitud teepikkus.
iDevide ikoon Ülesanne 22
Rongi kiirus suurenes 450 m pikkusel teelõigul 43,2 km/h kuni 18 m/s. Leida kiirendus ja antud teelõigu läbimiseks kulunud aeg.
iDevide ikoon Ülesanne 23
Trollibuss väljub peatusest ühtlaselt kiirenevalt ja saavutab 10 s jooksul kiiruse 13 m/s . Kui pika tee ta selle ajaga läbib ja millise kiirenduse ta saavutab?
iDevide ikoon Ülesanne 24
Kui pika tee läbib vabalt langev keha 5 sekundiga?
iDevide ikoon Ülesanne 25
Vabalt langev keha jõuab maapinnale kiirusega 49 m/s. Kui kaua keha langeb?